English
Kouč, poradce, lektor

Absolvovala jsem magisterský obor andragogika, specializace ve vzdělávání dospělých. V rámci dalšího studia jsem získala certifikát lektora vzdělávání dospělých (MŠMT, Univerzita Palackého v Olomouci). Dokončila jsem výcvik koučování při Systemickém institutu. V rámci studia transkační analýzy jsem získala certifikát TA101 při společnosti ČATA. Na milánské univerzitě Scuola di Direzione Aziendale dell’Universita Bocconi jsem absolvovala třísemestrální kurz HR Managementu. Úspěšně jsem zakončila tříletý psychoterapeutický výcvik při Systemickém institutu. V současné době se účastním dvouletých navazujících supervizí.

Přizpůsobuji svoji práci individuálním potřebám klientům. V klientských interakcích jsem ten, kdo doprovází (tam, kam chce směřovat klient), nikoli ten, kdo vede. Na prvním místě se snažím být klientovi užitečná.


V současné době působím jako kouč, poradce a lektor měkkých dovedností na volné noze. Vyučuji předměty Koučink a Kreativní Management na škole Escuela Superior de Marketing y Administración (MBA studium). V Asociaci Institucí ve Vzdělávání Dospělých (AIVD) figuruji v lektorském týmu akreditovaného kurzu Profesionální lektor. Ve společnosti Accenture působím na pozici Training Lead.

Věřím, že každý člověk je sám sobě nejlepším rádcem. Pouze potřebuje najít recept, jak si pomoci. Pracuji v duchu konstruktivistické filozofie a hesla „co je nějaké, může být jinaké“. V poradenství a koučování ctím zásady systemické terapie. Při lektorování těžím ze zkušenosti účastníků.


Neboli psychoterapie funguje obvykle pro klienty, kteří potřebují „něčeho méně“. Může se jednat o zmírnění trápení, odstranění strachů, eliminaci nedostatků atd. Dle povahy problému se může se jednat o krátkodobou pomoc, stejně tak ale i o možnou dlouhodobější spolupráci.

Se osvědčuje pro klienty, kteří potřebují „něčeho více“ – například zlepšit se ve vedení podřízených, v prezentačních dovednostech, posílit sebejistotu, získat více klientů, objevit důvěru v sebe sama atd. Spolupráce probíhá v čase několika sezení.

Všechna školení připravuji s důrazem na co nějvětší zapojení účastníků tak, aby pro ně trénovaná oblast byla co nejuchopitelnější a použitelná zpět v každodenní praxi.

Poskytuji tréninky šité na míru v oblastech:

Komunikace - Efektivní komunikace, Asertivita, Komunikace a řešení konfliktů

Prezentačních dovedností - Prezentační dovednosti, Tvorba a design prezentací

Vedení lidí - Efektivní zpětná vazba, Styly vedení lidí

Koučování - Koučování jako manažerský nástroj

Lektorské dovednosti

Pokud si nejste jisti, v jakých oblastech nebo jaké tréninky a vzdělávací programy by Vaši zaměstnanci potřebovali, pomohu Vám vytyčit ty správné. Zároveň Vám pomohu ušít na míru vzdělávací programy tak, aby co nejlépe reflektovaly potřeby Vašich zaměstnanců.

„Kuni je výborný kouč, který mi pomohl překonat mé špatné návyky v jednání se zákazníkem. Díky jejím postupům individuálního koučinku jsem rychle pochopila, kde dělám chyby a jak to napravit. Spolu s Kuni jsem našla cestu k větší sebedůvěře v jednání a pochopení sebe sama.“

„Kuni Kopecká přednáší pro AIVD ČR již od r. 2009. Pro její spolehlivost, zodpovědnost a vstřícnost je spolupráce s Kuni bezproblémová. Je flexibilní, samostatná a v přípravě na kurzy precizní. Účastníci vzdělávacích akcí hodnotí její výkon jako přínosný, inspirativní a vysoce profesionální. Dokáže ve výuce motivovat a udržet optimistickou atmosféru. Všichni zúčastnění si nemohou nepovšimnout lidského přístupu, umění naslouchat i laskavých reakcí na jakékoli dotazy.“

„S Kuni Kopeckou jsme navázali spolupráci v rámci programu MBA na základě výborných referencí ze společnosti Accenture. Náš akademický tým rozšířila jako lektorka předmětu kreativní řízení, který také velmi kreativním způsobem sama vyučuje. Paní Kopecká je nejen zkušeným profesionálem ve svém oboru, ale také velmi milým člověkem“.

„Kuni předčila mé očekávání. Velmi mi pomohla pochopit, co je důležité při vedení teamu a jak se vyrovnat s novou rolí, kde musím vést podřízené. To znamená jak delegovat práci, více motivovat atd. Spolupráce s Kuni byla opravdu dobrý zážitek, na každou hodinu se člověk těší :-) Je to velmi sympatická osoba a určitě bych ji chtěl využít někdy v budoucnu“.